RUCKING

MILRUCK ÄR ALDRIG EN TÄVLING UTAN ALLTID EN LAGPRESTATION
MILRUCK är en förkortning för "military rucking" eller militär prestationsövning på svenska. "Rucking" är ett engeskt verb som fritt översatt betyder "gå med ryggsäck". Våra event är baserade på utbildningen och uttagningen vid svenska militära jägarförband. Unikt för dessa förband är att de jobbar i små enheter och att de inte är beroende av teknik utan det är människan som är det yttesta hjälpmedlet. Jägarförbanden är också kända för sina tunga ryggsäckar då de ofta saknar fordon samt måste lösa uppgifter självständigt under lång tid. Alla event leds därmed av ett befälskader från dessa förband. Vid jägarförbanden genomförs utbildningskontroller i form av uthållighetsprov som till exempel: Öde 1:an, Övning Neptun, Jägarprovet eller Örnmarschen. Det är efter dessa prov MILRUCK grundar våra event. Efter ett jägarprov tilldelas soldaterna ett tygmärke att fästa på ärmen och därmed erhåller MILRUCKs deltagare också ett tygmärke efter avklarat event istället för en klassisk löparmedalj. Ett rucking event är uppbyggt kring utmaningar som innebär olika typer av förflyttningar. Mellan förflyttningarna genomförs evolutioner som ungefär betyder "utvecklande träningspass" som genomförs i syfte att utveckla deltagaren till nästa nivå. Det kan vara ömsom fysiska, mentala och emetionella utmaningar. MILRUCKs vision är att bygga starkare medborgare.

MILRUCK BRAVE
Kortare ruck med diverse fysmoment, ett smakprov på TOUGH och ELITE.  +4 timmar och +15km lång. En introduktion till MILRUCK-proven som nästan vem som helst kan genomföra. Läs mer och se film under BRAVE

MILRUCK TOUGH
En längre ruck med inslag av snabbmarsch, tyngre fysmoment och lagutveckling.  +12 timmar och +30 km lång. Orginalet, en nattlig resa, se solen gå upp över din stad.  Läs mer och se film under TOUGH

MILRUCK ELITE
Indelad i fyra skeden; uttagning, träning, förflyttning och avslutning. Längre, hårdare och tyngre.  +24 timmar och +70 km lång. ELITE är den totala upplevelsen men inte för alla. Läs mer och se film under ELITE 
 

MILRUCK SILVER STANDARD
Tilldelas deltagaren när samtliga tre rucking event (BRAVE-TOUGH-ELITE) har genomförts med godkänt resultat. I vilken ordning eventen genomförts är ovidkommande. 
Därtill skall följande standard ha upprätthållts: 
20km snabbmarsch (genomförs på ELITE) Kravtid: 3h Masters (+45år) 3.30h
Fystest: Godkänt (genomförs på ELITE utan ryggsäck)  Masters (+45år) se ELITE

MILRUCK GOLD STANDARD
Tilldelas efter att deltagaren genomfört samtliga tre ruckingevent (ELITE-TOUGH-BRAVE) i en 48h följd. Vi vet inte ens om det är fysiskt möjligt men vi är redo när ni är redo. Ryktet säger att ett gäng krigare förbereder sig för GOLD i augusti 2018. 
Därtill skall följande standard ha upprätthållts: 
20km snabbmarsch (genomförs på ELITE) Kravtid: 3h för SILVER standard
Fystest: Godkänt (genomförs på ELITE utan ryggsäck)