ANMÄLAN

MILRUCK TOUGH* - 8/2 Stockholm

Pris:
1 090 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
Anmälan öppen/ i lager
Efter 1 dec 2019 - 1190kr
Efter 1 Feb 2018 - 1290kr
 

MILRUCK BRAVE PADDY - 17/3 Stockholm

Pris:
790 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
Anmälan öppen/ i lager
Efter 1 Jan - 890kr
Efter 1 Feb - 990kr
 

Köpvillkor och övningsregler
Villkoren nedan gäller vid köp av ett event, inte vid köp av en produkt. 100% transparens, inget finstilt jox. 
Du godkänner i och med betalningen att du läst och förstått nedanstående villkor och övningsregler.  
01. Som deltagare är du skyldig att känna till övningsreglerna. 
02. Du deltar i MILRUCK på egen risk. Se över dina försäkringar om du är osäker.
03. MILRUCK tar inget ansvar för eventuella skador på personal eller utrustning. MILRUCK gör riskanalyser och vidtar riskreducerande åtgärder efter bästa förmåga, vår kader har grundläggande sjukvårdsutbildning, sambandsmedel och sjukvårdsutrustning.
04. Deltagarna ska alltid följa kaderns anvisningar för att bli godkänd på övningen. 
05. Det är deltagarens ansvar att hålla sig uppdaterad med information som publiceras på www.milruck.se och sociala medier.
06. Om en deltagare kastar skräp i naturen diskvalificeras denne. Allt skräp läggs i ryggsäcken. 
07. Åldersgräns är 18 år, med målsmans godkännande kan dock undantag för BRAVE göras. 
08. Kvalitét trumfar kvantitet, max 30 deltagare. 
09. All registrering är slutgiltigt, du har ingen ångerrätt. MILRUCK kommer inte återbetala någon anmälningsavgift. 
10. MILRUCK är ingen tävling utan en lagprestation. Hjälp varandra. Anmälan är individuell, laget byggs på plats. 
11. Har du eller någon annan deltagare skadat sig under övningen gång är du skyldig att påkalla kaderns uppmärksamhet.
12. Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger under tiden du deltar i övningen.
13. Du kan bli avskild från en övning om du saknar rätt utrustning eller har för dålig fysik. 
14. MILRUCK har vid varje event fotografer på plats. Det tas både stillbilder och rörlig bild. Som deltagare ger du MILRUCK tillstånd att publicera bildmaterial från event på hemsidan, youtube och sociala medier. 
15. Om färre än 6 deltagare anmäler sig kan eventet bli inställt, anmälningsavgiften kommer då återbetalas. Ingen ersättning för resor eller hotellbokningar kommer dessvärre att ersättas.
16. I och med anmälan godkänner du prenumeration på MILRUCKs nyhetsbrev, dessa kan du naturligtvis avprenumerera på. 

Känns något oklart? vi löser det! Kontakta: info@milruck.se